Peranan Dan Pengaruh Lokasi Dalam Produktifitas Buah lengkeng

Peranan Dan Pengaruh Lokasi Dalam Produktifitas Buah lengkeng

Runtuh sudah status lengkeng sebagai tanaman yang hanya berbuah di dataran tinggi berudara sejuk. Di Rayong, Thailand, di Kuching, Malaysia, dan di Singkawang, Pontianak yang hawanya panas menyengat Nephelium longan itu berbuah lebat. Bagaikan pendekar yang semula hanya bertapa di pegunungan, kerabat dekat leci itu kini merajalela di dataran rendah. Di Demak ada kenalan saya,…